Niska- ja hartiaseutu jumissa? Säteilyoireita käsiin? Olkapäätäkin kolottaa?

-Hoitaako naprapaatti myös yläraajoihin kohdistuvia ongelmia esimerkiksi sormien puutumista?

Kyllä hoitaa! Naprapaatti tosiaan on erikoistunut tuki- ja liikuntaelin vaivojen hoitoon. Tämä tarkoittaa siis, että hoidamme kaikkia kudoksia ja rakenteita, mitä ihminen tarvitsee liikkuakseen. Tälläisiä ovat esimerkiksi: Nivelet ja niihin liittyvät tukirakenteet, lihakset ja hermot. Hermojen ongelmat ovatkin usein syynä raajojen säteilykipuihin ja puutumisiin.

-Mistä sormien puutuminen sitten johtuu?

Pääsääntöisesti kaikki puutumisoireet johtuvat vaskulaarisista tai hermostollisista syistä. Yleisimpiä syitä juuri sormien puutumisiin on yhden tai useamman hermon auhtautuminen kulkureitillään esimerkiksi rannekanavaoireyhtymässä. Samanlainen pinnepaikka löytyy myös kyynervarren alueelta, mitä kutsutaan lääketieteessä ”froschen arcadiksi”. Olkapään ja kaulan alueella hermo voi jäädä pinteeseen lihaksien tai solisluun ja ensimmäisen kylkiluun väliin. Tämänlaisessa tilanteessa puhutaan hartiapunoksen auhtautumisesta eli ns. Thoracic outlet syndromesta. Ei pidä myöskään unohtaa, että kaularangan välilevytyrät voivat aihtauttaa samoja puutumista aiheuttavia hermoja. Tämän vuoksi on tärkeää päästä asiantuntevaan hoitoon, mitä naprapaatti kyllä pystyy tuottamaan.

-Mikä se hermopinne sitten on ?

Hermopinnettä voi ajatella myös näin: Kolautat kyynerpääsi pöydän kulmaan ja se osuu juuri siihen ikävään ”kiukkusuoneen”. Irvistät tuskasta ja sormiin asti särähtelee. Mitä jos pöydän kulma jäisikin painamaan kyseistä ”suonta”? Tästä seuraisi hiljaa etenävät neurologiset oireet, mitkä usein alkavat sormien puutumisella ja edetessään voivat muuttua kivuksi.

-Pystyykö naprapaatti auttamaan kaikkia edellä mainittuja syitä? Mitä hoitokeinoja siihen on?

Kaikkien edellämainittujen hermopinteiden tai jopa kaulrangan välilevyn pullistuman ensisijainen hoitokeino on konservatiivinen. Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli oireet tai kipu eivät ole invalidisoivia, niin ennenkuin edes suunnitellaan invasiivisia hoitomuotoja, kuten leikkaushoito, tulee yrittää konservatiivista kuntoutusta. Naprapaatti on erikoistunut juurikin konservatiivisiin kuntoutusmuotoihin. Hoitokeinoina näissä ovat usein erilaiset hermon mobilisaatio tekniikat, pehmytkudosmenetelmät ja harjoitusterapia. Kuntoutujalle annetaan myös usein ohjeet, miten välttyä hermoa ärsyttävistä liikkeistä tai asennoista.

-Mitä jos sormien puutuminen johtuu kaularangasta?

Mikäli kaularangassa on esimerkiksi välilevyn pullistuma, niin ensisijaisesti kuntoutus lähtee pullistuman hoidosta. Kun pullistuma hellittää, niin voidaan palauttaa hermon ja kaularangan mobiliteettia erilaisilla tekniikoilla. Harjoitusterapialla on suuri osuus pullistuman hoidossa ja ennaltaehkäisyssä.

-Mikä sitten niitä kaularangan välilevyn pullistumia aihettaa?

Yleisiä syitä on huono työergonomia, toistuvat tavat tehdä jotain asiaa, mikä rasittaa niitä tai esimerkiksi traumat ja onnettomuudet.

-Jos syynä on ergonomia tai toistuvat tavat, niin saanko ohjeita ennaltaehkäisyyn?

Ehdottomasti saat. Niiden parantaminen on ensisijaista, mikäli on taipumusta kyseisiin vaivoihin.

-Mitä jos minulla on myös olkapään kipua?

Niskaperäiset kivut voivat usein aiheuttaa heijaste ja säteilyoireita, mitkä voidaan kokea olkapään kipuna. Myös kipukäyttäytyminen voi rasittaa hartiaseudun lihaksia, mikä aiheuttaa ”lihaskireyksiä”, jotka puolestaan voivat heijastella käsivarteen tai pään alueelle. Olkapää itsessään on myös hyvin altis erilaisille vammoille, mitkä voivat syntyä äkillisesti tai pikkuhiljaa rasitustyyppisesti. Naprapaatin vastaanotolla olkapää tutkitaan kaularangan ja käden ongelmissa aina poissulkevasti, jotta saadaan mahdollisimman tarkka diagnoosi oireiden syille.

To be continued…

Lue edellinen artikkeli ”mikä on naprapaatti?”: https://selkaplus.fi/mika-se-naprapaatti-on-sirkustaiteilija/

Muistakaa käyttää hyödyksenne elokuun avajaistarjoukset: www.selkaplus.fi/uutiset

Ajanvaraukset: www.selkaplus.fi/ajanvaraus

Lisää tietoa naprapatiasta: www.selkaplus.fi/naprapatia

Hauskaa päivää kaikille! -Selkäplus