NAPRAPATIA

KAIKEN PERUSTANA IHMISEN TUTKIMINEN

Diagnostiikka on kaiken perusta

Ihmiset ovat kaikki yksilöitä ja he kokevat paljon erilaisia vaivoja elämänsä aikana. Voit joutua olemaan pitkään hoitopolullasi, ennen kuin joku ymmärtää vaivasi luonteen ja osaa ohjelmoida oikeanlaisen hoidon. Tämän takia naprapatiassa kaiken perustana on ihmisen tutkiminen eli diagnostiikka. Diagnostiikalla etsitään oireiden alkuperäistä aiheuttajaa, jotta hoitaminen voitaisiin ohjelmoida niin, että vaivasta päästäisiin kokonaan. Näin pyritään välttymään turhilta vastaanotoilla ravaamisilta. Mikäli vaivasi luonne on jotain, mitä naprapatialla ei voida hoitaa, niin konsultoimme sinut oikealle hoitopolulle.  Mikäli sinua vaivaa epätietoisuus oireistasi, voit ottaa yhteyttä ja autamme asian selvittämisessä. Meillä on käytössämme erittäin laaja tuntemus ihmisen tuki- ja liikuntaelinsairauksista ja niiden diagnostiikasta.

Selkäranka

Jokaisella on yksilölliset vaivat

Kaikki ihmiset ovat erilaisia ja kaikki kokevat vaivansa eritavalla. Vaivan tai kivun luonteeseen vaikuttaa ihmisen omat ominaisuudet ja ympäristö. Näitä ovat esimerkiksi ruumiinrakenne, ikä, sukupuoli, sairaushistoria, yleiskunto, sosioekonominen tilanne jne.  Tämän vuoksi on tärkeää, että ohjautuu oikealle hoitopolulle, missä osataan ottaa ihmiset huomioon yksilöinä. Naprapatiassa otamme huomioon ihmiset yksilöinä ja työmme on asiakaslähtöistä. Ihmisellä voi samaan aikaan olla useampi syy oireisiinsa, mikä luo haasteita kliinikoille. Meillä Selkäplussalla olet turvallisissa käsissä, koska osaamme tutkia ja ymmärrämme ihmisten yksilölliset vaivat. 

Naprapaatin manuaalinen terapia

Naprapaatin yksi taito on manuaalinen terapia eli käsin tehtävä hoito. Naprapaatti on kiinnostunut nivelistä ja niiden liikkeistä, mitä tunnustellaan käsillä jo alun tutkimisessa. Niveliä voidaan käsitellä manipulatiivisilla ja mobilisoivilla tekniikoilla. Nivelten käsittelyllä saadaan parannettua kehon toimintaa ja palautettua nivelten normaaleja liikeratoja tarpeen vaatiessa.

Selkäkipu